FANDOM


Secret Six Samurai - Genba
(かげ)(ろく)()(しゅう)-ゲンバ
SecretSixSamuraiGenba-SPWA-EN-SR-1E
 Tên Việt Lục Kiếm Sư Bí Ẩn - Genba
 Tên Nhật (Kana)
かげ
ろく
しゅう-ゲンバ
 Tên Nhật (Chuẩn)
かげ
ろく
しゅう
-ゲンバ
 Tên Nhật (rōmaji) Kagerokubushū - Genba
 Tên Nhật (Dịch) Shadow Six Warmen - Genba
 Tên Hàn 그림자 여섯 무사-겐바
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Warrior / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 2100
 Mã số 07291576
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.