Sea Dragoons of Draconia
SeaDragoonsofDraconia-CROS-EN-R-1E.png
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 7
 Loại Sea Serpent / Pendulum
 CÔNG / THỦ 200 / 2100
 Mã số 82114013
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.