FANDOM


Scrap Twin Dragon
スクラップ・ツイン・ドラゴン
ScrapTwinDragon-STBL-EN-UR-1E
 Tên Nhật スクラップ・ツイン・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Sukurappu Tsuin Doragon
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2200
 Mã số 50278554
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.