FANDOM


Scrap Golem
スクラップ・ゴーレム
ScrapGolem
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 2300/1400
Mã số 82012319
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt, bạn có thể chọn 1 quái thú "Scrap" Cấp 4 sao trở xuống trong Mộ bài của bạn và Triệu hồi Đặc biệt nó lên bất kỳ phần sân nào của đôi bên.
English Description
Once per turn, you can select 1 Level 4 or lower "Scrap" monster in your Graveyard and Special Summon it to either player's side of the field.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.