FANDOM


Scrap Dragon
スクラップ・ドラゴン
ScrapDragon-CT09-EN-SR-LE
 Tên Việt Phế Vụn Long
 Tên Nhật スクラップ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Sukurappu Doragon
 Tên Hàn 스크랩 드래곤
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2000
 Mã số 76774528
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.