FANDOM


Scramble!! Scramble!!
緊急発進(スクランブル)
ScrambleScramble-MP14-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
緊急発進
スクランブル
 Tên Nhật (Chuẩn) 緊急発進
スクランブル
 Tên Nhật (rōmaji) Sukuranburu
 Tên Nhật (Dịch) Scramble
 Tên Hàn 스크램블
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 83054225
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.