FANDOM


Score the Melodious Diva
(げん)(そう)(おと)()スコア
ScoretheMelodiousDiva-MP16-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
げん
そうの
おと
めスコア
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
そう
の音
おと
スコア
 Tên Nhật (rōmaji) Gensō no Otome Sukoa
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 200
 Mã số 41767843
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.