FANDOM


Schuberta the Melodious Maestra
(げん)(そう)(おと)(ひめ)マイスタリン・シューベルト
SchubertatheMelodiousMaestra-CROS-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
げん
そうの
おと
ひめマイスタリン・シューベルト
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
そう
の音
おと
ひめ
マイスタリン・シューベルト
 Tên Nhật (rōmaji) Gensō no Otohime Maisutarin Shūberuto
 Tên Nhật (Dịch) Meisterin Schubert the Melodious Maestra
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 57594700
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.