FANDOM


Scapegoat
スケープ・ゴート
Scapegoat-YS18-EN-C-1E
 Tên Việt Dê Thế Mạng
 Tên Nhật スケープ・ゴート
 Tên Nhật (rōmaji) Sukēpu Gōto
 Tên Hàn 희생양
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 73915051
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.