Scapeghost
スケープ・ゴースト
Scapeghost-MP17-EN-C-1E.png
 Tên Việt Cừu Ma
 Tên Nhật スケープ・ゴースト
 Tên Nhật (rōmaji) Sukēpu Gōsuto
 Tên Hàn 스케이프 고스트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Zombie / Flip / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 67284107
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.