FANDOMSato là một nhân vật trong anime Yu-Gi-Oh! VRAINS. Cậu ta giới thiệu bản thân mình với Fujiki Yusaku là thành viên năm hai của Hội Đấu Bài của Học viện Den.

Tài liệu

  1. Yu-Gi-Oh! VRAINS tập 6: "Thần tượng!! Blue Angel"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.