FANDOM


Satellite Warrior
サテライト・ウォリアー
SatelliteWarrior-DP23-JP-OP
 Tên Việt Chiến Binh Vệ Tinh
 Tên Nhật サテライト・ウォリアー
 Tên Nhật (rōmaji) Sateraito Woriā
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.