FANDOM


Satellarknight Procyon
星因士(サテラナイト) プロキオン
SatellarknightProcyon-NECH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
星因士
サテラナイト プロキオン
 Tên Nhật (Chuẩn) 星因士
サテラナイト
プロキオン
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 1200
 Mã số 99668578
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.