Satellarknight Betelgeuse
星因士(サテラナイト) ベテルギウス
SatellarknightBetelgeuse-NECH-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
星因士
サテラナイト ベテルギウス
 Tên Nhật (Chuẩn) 星因士
サテラナイト
ベテルギウス
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 1900
 Mã số 26057276
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.