FANDOM


Saryuja Skull Dread
()(りゅう)(じゃ)-スカルデット
SaryujaSkullDread-EXFO-EN-ScR-1E
 Tên Việt Xích Quỷ Long Xà - Tử Lâu
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
じゃ-スカルデット
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
じゃ
-スカルデット
 Tên Nhật (rōmaji) Saryūja - Sukarudetto
 Tên Nhật (Dịch) Chained Dragon Serpent - Skull Dead
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Dragon / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới LM-Bottom, Dưới-Phải LM-BottomRight, Trên LM-Top
 CÔNG / LIÊN 2800 / 4
 Mã số 74997493
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.