FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 04:31, ngày 10 tháng 3 năm 2017Korotime (tường | đóng góp)‎ . . (1.310 byte) (+1.310)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{Anime card | fanart = Sangan-Fanart.png | ja_image = Sangan-JP-Anime-DM-2.png | image_ca = Sangan-TF04-JP-VG.png | image_nc = Sangan-JP-Anime-DM-NC.png …”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.