FANDOM


Sanctity of Dragon
ユニティ・オブ・ドラゴン
SanctityofDragon-2017-EN-EScR-UE
 Tên Việt Đoàn Thiên Long
 Tên Nhật ユニティ・オブ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Yuniti Obu Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Unity of Dragon
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Dragon / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới LM-Bottom, Dưới-Phải LM-BottomRight, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 3000 / 5
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.