FANDOM


Salvagent Driver
  • Nhật: サルベージェント・ドライバー
  • Romaji: Sarubējento Doraibā
  • Việt: Tay Lái Cứu Hộ
Hệ

QUANG.png QUANG

Cấp sao

6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Nếu một Quái thú Liên kết Mạng Ảo bạn điều khiển bị tiêu diệt bởi một hiệu ứng bài của đối thủ trong khi lá này ở trên tay hoặc Mộ của bạn (trừ trong Bước Thiệt hại): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này. Bạn có thể vứt bỏ 1 Bài Phép, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Mạng Ảo trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể tấn công trực tiếplượt này. Bạn chỉ có thể dùng mỗi hiệu ứng của "Salvegent Driver" một lần trong lượt.
CÔNG / 2200   THỦ / 2100
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Salvagent Driver If a Cyberse Link Monster(s) you control is destroyed by an opponent's card effect, while this card is in your hand or GY: You can Special Summon this card. You can discard 1 Spell, then target 1 Cyberse monster in your GY; Special Summon it, but it cannot attack directly this turn. You can only use each effect of "Salvagent Driver" once per turn.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.