FANDOM


Salvagent Driver
サルベージェント・ドライバー
SalvagentDriver-COTD-EN-UR-1E
 Tên Việt Tay Lái Cứu Hộ
 Tên Nhật サルベージェント・ドライバー
 Tên Nhật (rōmaji) Sarubējento Doraibā
 Tên Hàn 샐비전트 드라이버
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 2100
 Mã số 62306203
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.