FANDOM


Salamangreat Violet Chimera
転生炎獣(サラマングレイト)ヴァイオレットキマイラ
SalamangreatVioletChimera-SAST-EN-R-1E
 Tên Việt Tuần Hỏa Thú Bách Tro Quỷ Thú
 Tên Nhật (Kana)
転生炎獣
サラマングレイトヴァイオレットキマイラ
 Tên Nhật (Chuẩn) 転生炎獣
サラマングレイト
ヴァイオレットキマイラ
 Tên Nhật (rōmaji) Saramangureito Vaioretto Kimaira
 Tên Nhật (Dịch) Salamangrate Violet Chimera
 Tên Hàn 샐러맨그레이트 바이올렛키메라
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2000
 Mã số 37261776
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.