FANDOM


Salamangreat Fennec
転生炎獣(サラマングレイト)フェネック
SalamangreatFennec-DANE-JP-OP
 Tên Việt Tuần Hỏa Thú Cáo Chó
 Tên Nhật (Kana)
転生炎獣
サラマングレイトフェネック
 Tên Nhật (Chuẩn) 転生炎獣
サラマングレイト
フェネック
 Tên Nhật (rōmaji) Saramangureito Fenekku
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 200
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.