FANDOM


Salamangreat Emerald Eagle
転生炎獣(サラマングレイト) エメラルド・イーグル
SalamangreatEmeraldEagle-SOFU-JP-R
 Tên Việt Tuần Hoả Thú Lục Bảo Ma Ưng
 Tên Nhật (Kana)
転生炎獣
サラマングレイト エメラルド・イーグル
 Tên Nhật (Chuẩn) 転生炎獣
サラマングレイト
エメラルド・イーグル
 Tên Nhật (rōmaji) Saramangureito Emerarudo Īguru
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2000
 Mã số 16313112
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.