FANDOM


Salamangreat Blaze Dragon
転生炎獣(サラマングレイト) ブレイズ・ドラゴン
SalamangreatBlazeDragon-LVDS-JP-OP
 Tên Việt Tuần Hoả Long Diệm Long
 Tên Nhật (Kana)
転生炎獣
サラマングレイト ブレイズ・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 転生炎獣
サラマングレイト
ブレイズ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Saramangureito Bureizu Doragon
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ HỎA HỎA
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Cyberse / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1200
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.