FANDOM


Salamangreat Balelynx
転生炎獣(サラマングレイト) ベイルリンクス
SalamangreatBalelynx-SDSB-EN-1E-OP
 Tên Việt Tuần Hỏa Thú Linh Miêu
 Tên Nhật (Kana)
転生炎獣
サラマングレイト ベイルリンクス
 Tên Nhật (Chuẩn) 転生炎獣
サラマングレイト
ベイルリンクス
 Tên Nhật (rōmaji) Saramangureito Beirurinkusu
 Tên Nhật (Dịch) Salamangrate Veilynax
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ HỎA HỎA
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 500 / 1
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.