FANDOM


Safe Zone
安全地帯
SafeZone
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 38296564
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ kích hoạt bằng cách chọn 1 quái Thế Công mặt-ngửa. Quái đó không thể bị chọn làm mục tiêu hoặc bị hủy bởi hiệu ứng bài của đối phương, hoặc bị tiêu diệt trong chiến đấu. Nó không thể tấn công trực tiếp đối phương. Khi lá này rời sân, hủy quái đó. Khi quái đó rời sân, huỷ lá này.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.