FANDOM


Sadion, the Timelord
()(かい)(しん)サディオン
SadiontheTimelord-BLLR-EN-UR-1E
 Tên Việt Sadion, Chúa Tể Thời Gian
 Tên Nhật (Kana)
かい
しんサディオン
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
しん
サディオン
 Tên Nhật (rōmaji) Jikaishin Sadion
 Tên Nhật (Dịch) Sadion, the Time Machine God
 Tên Hàn 시계신 사디온
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 65314286
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.