FANDOM


Sacred Phoenix of Nephthys
ネフティスの(ほう)(おう)(しん)
SacredPhoenixofNephthys-SDOK-EN-C-1E
 Tên Việt Phụng Thần của Nephthys
 Tên Nhật (Kana) ネフティスの
ほう
おう
しん
 Tên Nhật (Chuẩn) ネフティスの鳳
ほう
おう
しん
 Tên Nhật (rōmaji) Nefutisu no Hōōshin
 Tên Nhật (Dịch) Phoenix God of Nephthys
 Tên Hàn 네프티스의봉황신
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1600
 Mã số 61441708
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.