FANDOM


Sacred Beast Awakening
覚醒(かくせい)三幻魔(さんげんま)
 Tên Việt Thánh Thú Thức Tỉnh
 Tên Nhật (Kana)
覚醒
かくせいの
三幻魔
さんげんま
 Tên Nhật (Chuẩn) 覚醒
かくせい
の三幻魔
さんげんま
 Tên Nhật (rōmaji) Kakusei no Sangenma
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.