FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{{Unofficial name|English}} {{Unofficial lore|English}} {{CardTable2 | vi_name = Thánh Thú Thức Tỉnh | de_name = | it_n…”)
 
 
Dòng 16: Dòng 16:
 
| password =
 
| password =
 
| effect_types = Quick-like, Condition, Continuous-like, Continuous-like, Continuous-like
 
| effect_types = Quick-like, Condition, Continuous-like, Continuous-like, Continuous-like
| vilore = Một lần trong lượt của bạn, nếu bạn [[điều khiển]] [[quái thú]] [[Cấp]] 10: Bạn có thể [[thêm]] 1 [[Bài Bẫy Duy trì]] từ [[Mộ]] của bạn vào [[tay]] bạn. Lá này nhận các [[hiệu ứng]] dựa trên số "[[Uria, Lord of Searing Flames]]", "[[Hamon, Lord of Striking Thunder]]", và "[[Raviel, Lord of Phantasms]]" khác tên mà bạn điều khiển<br />●1+: Mỗi lần đối thủ [[Triệu hồi Thường]] hoặc Đặc biệt một (số) quái thú, bạn tăng [[Điểm Gốc]] bằng với [[CÔNG]] của quái thú đó<br />●2+: [[Phủ nhận]] tất cả [[hiệu ứng quái thú]] được [[kích hoạt]] trên [[sân]] của đối thủ<br />●3: Bất kỳ quái thú được gửi vào Mộ của đối thủ bị [[trục xuất]] thay thế.
+
| vilore = Một lần trong lượt của bạn, nếu bạn [[điều khiển]] [[quái thú]] [[Cấp]] 10: Bạn có thể [[thêm]] 1 [[Bài Bẫy Duy trì]] từ [[Mộ]] của bạn vào [[tay]] bạn. Lá này nhận các [[hiệu ứng]] dựa trên số "[[Uria, Lord of Searing Flames]]", "[[Hamon, Lord of Striking Thunder]]", và "[[Raviel, Lord of Phantasms]]" khác tên mà bạn điều khiển.<br />●1+: Mỗi lần đối thủ [[Triệu hồi Thường]] hoặc Đặc biệt một (số) quái thú, bạn tăng [[Điểm Gốc]] bằng với [[CÔNG]] của quái thú đó.<br />●2+: [[Phủ nhận]] tất cả [[hiệu ứng quái thú]] được [[kích hoạt]] trên [[sân]] của đối thủ.<br />●3: Bất kỳ quái thú được gửi vào Mộ của đối thủ bị [[trục xuất]] thay thế.
 
| lore = Once per your [[turn]], if you control a [[Level]] 10 [[Monster Card|monster]]: You can [[Add a card|add]] 1 [[Continuous Trap]] from your [[Graveyard|GY]] to your [[hand]]. This card gains [[effect]]s based on the number of "[[Uria, Lord of Searing Flames]]", "[[Hamon, Lord of Striking Thunder]]", and "[[Raviel, Lord of Phantasms]]" you [[control]] with different names.<br />●1+: Each time your opponent [[Normal Summon|Normal]] or [[Special Summon]]s a monster(s), you gain [[LP]] equal to that monster's [[ATK]].<br />●2+: [[Negate]] all [[monster effect]]s [[activate]]d on your opponent's [[field]].<br />●3: Any monster sent to your opponent's GY is [[banish]]ed instead.
 
| lore = Once per your [[turn]], if you control a [[Level]] 10 [[Monster Card|monster]]: You can [[Add a card|add]] 1 [[Continuous Trap]] from your [[Graveyard|GY]] to your [[hand]]. This card gains [[effect]]s based on the number of "[[Uria, Lord of Searing Flames]]", "[[Hamon, Lord of Striking Thunder]]", and "[[Raviel, Lord of Phantasms]]" you [[control]] with different names.<br />●1+: Each time your opponent [[Normal Summon|Normal]] or [[Special Summon]]s a monster(s), you gain [[LP]] equal to that monster's [[ATK]].<br />●2+: [[Negate]] all [[monster effect]]s [[activate]]d on your opponent's [[field]].<br />●3: Any monster sent to your opponent's GY is [[banish]]ed instead.
 
| fr_lore =
 
| fr_lore =

Bản hiện tại lúc 10:34, ngày 9 tháng 3 năm 2020

Sacred Beast Awakening
覚醒(かくせい)三幻魔(さんげんま)
SacredBeastAwakening-SD38-JP-OP
 Tên Việt Thánh Thú Thức Tỉnh
 Tên Nhật (Kana)
覚醒
かくせいの
三幻魔
さんげんま
 Tên Nhật (Chuẩn) 覚醒
かくせい
の三幻魔
さんげんま
 Tên Nhật (rōmaji) Kakusei no Sangenma
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.