FANDOM


Sabatiel - The Philosopher's Stone
(けん)(じゃ)(いし)-サバティエル
SabatielThePhilosophersStone-DRLG-EN-SR-1E
 Tên Việt Sabatiel - Hòn Đá của Nhà Triết Học
 Tên Nhật (Kana)
けん
じゃの
いし-サバティエル
 Tên Nhật (Chuẩn)
けん
じゃ
の石
いし
-サバティエル
 Tên Nhật (rōmaji) Kenja no Ishi - Sabatieru
 Tên Hàn 현자의 돌-사바티엘
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 80831721
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.