FANDOM


SPYRAL The Double Helix
SPYRAL(スパイラル)-ザ・ダブルヘリックス
 Tên Nhật (Kana)
SPYRAL
スパイラル-ザ・ダブルヘリックス
 Tên Nhật (Chuẩn) SPYRAL
スパイラル
-ザ・ダブルヘリックス
 Tên Nhật (rōmaji) Supairaru - Za Daburu Herikkusu
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Warrior / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 1900 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.