FANDOM


SPYRAL Resort
SPYRALResort-INOV-EN-SR-1E
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 54631665
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.