FANDOM


SIMM Tablir
SIMM(シム)タブラス
SIMMTablir-CYHO-JP-OP
 Tên Việt SIMM Chuột Chũi
 Tên Nhật (Kana)
SIMM
シムタブラス
 Tên Nhật (Chuẩn) SIMM
シム
タブラス
 Tên Nhật (rōmaji) Shimu Taburasu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1800
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.