FANDOM


Dotedotengu-LTGY-EN-C-1E

"Dotedotengu", một lá bài có thời điểm kích hoạt đề cập đến việc sở hữu.

Sở hữu/Possess là một thuật ngữ dùng để mô tả những người đang có một lá bài trong một thời điểm nào đó. Nó tương tự như thuật ngữ điều khiển/control, nhưng nó lại đồng thời áp dụng cho những vị trí khác ngoài sân đấu, chẳng hạn như tay hay Bộ bài.

Thuật ngữ này được giới thiệu lần đầu qua PSCT trong Legendary Collection 3: Yugi's World, tại phần cập nhật nội dung lá bài "Dark Necrofear".[Notes 1] Sau đó nó được dùng trong Abyss Rising, tại phần mô tả của các lá bài "Madolche".

Bài được xem là sở hữu của một người chơi riêng biệt là tất cả các điều sau đây:[1]

Xem thêm

Ghi chú

  1. More recent reprints of "Dark Necrofear" no longer use "possession" as a term in their card texts, due to the activation conditions of "Dark Necrofear" having changed since then.

Tham khảo

  1. Konami. Yu-Gi-Oh! Trading Card Game - Official Rulebook Version 9.1. pp. 49. http://yugioh.wikia.com/wiki/File:Rulebook_v9.1.pdf.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.