Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt

Sân đấu (gọi tắt là Sân - Field, フィールド Fīrudo) là nơi Duelist để bài của họ trong Trận đấu. Game Mats (hoặc Playmats) và Duel Disk thường được dùng như Sân đấu. Nó bao gồm 2 phần, được chia đều cho mỗi người chơi với 5 Vùng Quái thú, 5 Vùng Bài Phép/Bẫy, 2 Vùng Dao động, Vùng Môi trường, nơi đặt Bộ bài Chính, Bộ bài Phụ và cuối cùng là Mộ bài.

Từ "sân" đề cập trong hiệu ứng bài thường nói tới Vùng Quái thú, Vùng Bài Phép/Bẫy, Vùng Dao độngVùng Môi trường của cả 2 người chơi. Do đó, sân đấu được chia ra cho đôi bên, mỗi bên điều khiển một phần sân đấu của mình.

Newfield.png
  • Vùng phía trên bên trái là Vùng Môi trường.
  • Vùng phía trên bên phải là Mộ bài.
  • 5 Vùng đầu ở giữa là Vùng Quái thú.
  • Vùng phía dưới bên trái là nơi đặt Bộ bài Phụ.
  • Vùng phía dưới bên phải là nơi đặt Bộ bài Chính.
  • 5 Vùng phía dưới ở giữa là Vùng Bài Phép/Bẫy.
  • 2 Vùng màu lam và đỏ là Vùng Dao động. Vùng Dao động bên phải nằm giữa nơi đặt Bộ bài ChínhMộ bài; Vùng Dao động bên trái nằm giữa nơi đặt Bộ bài PhụVùng Môi trường.

Lưu ý nhỏ

  • Về mặt lý thuyết, còn có một nơi được gọi là Vùng Trục xuất. Tuy nhiên, nó không bao giờ được đưa vào Playmats chính thức, vì nó không thực sự là một Vùng cụ thể. Hầu hết các video game thường đặt các lá bài bị trục xuất ở một nơi phía bên phải của Mộ bài.
Advertisement