Ryu Okami
(りゅう)(おお)(かみ)
RyuOkami-SHVI-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
おお
かみ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
おお
かみ
 Tên Nhật (rōmaji) Ryū Ōkami
 Tên Nhật (Dịch) Dragon Great Deity
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 1200
 Mã số 63737050
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.