FANDOM


Ryko, Lightsworn Hunter
ライトロード・ハンター ライコウ
RykoLightswornHunter-YS18-EN-C-1E
 Tên Việt Quang Đạo Thợ Săn Ryko
 Tên Nhật ライトロード・ハンター ライコウ
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorōdo Hantā Raikō
 Tên Nhật (Dịch) Lightlord Hunter Raiko
 Tên Hàn 라이트로드 헌터 라이코
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Beast / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 100
 Mã số 21502796
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.