FANDOM


Rush Dragon Dragears
(れん)(げき)(りゅう)ドラギアス
CardBack
 Tên Việt Chuyết Tốc Quyển Long
 Tên Nhật (Kana)
れん
げき
りゅうドラギアス
 Tên Nhật (Chuẩn)
れん
げき
りゅう
ドラギアス
 Tên Nhật (rōmaji) Rengekiryū Doragiasu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1500
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.