FANDOM


Roulette Barrel
ルーレットボマー
RouletteBarrel-LCJW-EN-C-1E
 Tên Việt Thùng Chứa Bom
 Tên Nhật ルーレットボマー
 Tên Nhật (rōmaji) Rūretto Bomā
 Tên Nhật (Dịch) Roulette Bomber
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 2000
 Mã số 46303688
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.