FANDOM


Rose Lover
  • Nhật: 薔薇恋人
  • Kana: バラ・ラヴァー
  • Romaji: Bara Ravā
  • Việt: Người Yêu Hoa Hồng
Hệ

THỔ

Loại
Cấp sao

4 ★★★★

CÔNG / THỦ

800 / 800

Khi lá này ở trong Mộ, bằng cách trục xuất nó, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt một quái thú Rose từ tay bạn.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Rose Lover When this card is in the Graveyard, by excluding it from play, you can Special Summon one Rose monster from your hand.
Nhật 薔薇恋人(バラ・ラヴァー) 墓地のこのカードを除外する事で手札の「ローズ」と名の付くモンスターを特殊召喚できる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.