FANDOMRook (ルーク Rūku, Quân Xe) là một nhân vật xuất hiện trong anime Yu-Gi-Oh! VRAINS. Ông ta là người cấp cao ở SOL Technology, thường giao tiếp thông qua hình ba chiều của một quân Xe trong Cờ vua.

Tài liệu

  1. Yu-Gi-Oh! VRAINS tập 3: "Lần Đầu Cộng Tác"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.