FANDOM


Rocket Warrior
ロケット(せん)()
RocketWarrior-DPBC-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) ロケット
せん
 Tên Nhật (Chuẩn) ロケット戦
せん
 Tên Nhật (rōmaji) Roketto Senshi
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1300
 Mã số 30860696
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.