FANDOM


Rocket Hermos Cannon
ロケット・ヘルモス・キャノン
RocketHermosCannon-DRL2-EN-ScR-1E
 Tên Nhật ロケット・ヘルモス・キャノン
 Tên Nhật (rōmaji) Roketto Herumosu Kyanon
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1300
 Mã số 46354113
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.