FANDOM


Ritual Beast Ulti-Kimunfalcos
(せい)(れい)(じゅう)() キムンファルコス
RitualBeastUltiKimunfalcos-EXFO-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
せい
れい
じゅう
き キムンファルコス
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
れい
じゅう
キムンファルコス
 Tên Nhật (rōmaji) Seireijūki Kimunfarukosu
 Tên Nhật (Dịch) Spiritual Beast Rider Kimunfalcos
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ PHONG PHONG
 Loại Psychic / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1800 / 2
 Mã số 58811192
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.