FANDOM


Ritual Beast Ulti-Gaiapelio
(せい)(れい)(じゅう)() ガイアペライオ
RitualBeastUltiGaiapelio-CROS-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
せい
れい
じゅう
き ガイアペライオ
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
れい
じゅう
ガイアペライオ
 Tên Nhật (rōmaji) Seireijūki Gaiaperaio
 Tên Nhật (Dịch) Tamed Espritual Beast Gaiapelio
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3200 / 2100
 Mã số 56655675
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.