FANDOM


Ritual Beast's Bond
(れい)(じゅう)(しょう)(ばん)
RitualBeastsBond-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
れい
じゅうの
しょう
ばん
 Tên Nhật (Chuẩn)
れい
じゅう
の相
しょう
ばん
 Tên Hàn 령수의 유대
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 75457624
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.