FANDOM


"Ritual Beast", hay là "Spirit Beast" ((れい)(じゅう) Reijū) trong OCG và "Spiritual Beast" trong các ngôn ngữ khác ở TCG, là một archetype các quái thú PHONG được ra mắt trong Booster SP: Tribe Force. Chiến lược trọng tâm của họ là việc Dung Kết, bằng cách trục xuất các nguyên liệu bạn điều khiển. Archetype này bao gồm các archetype-phụ như "Spirit Beast Tamber", đó là những quái thú có nhân dạng thuộc Loại-Psychic, và "Noble Spirit Beast", gồm các sinh vật dạng thú thuộc Loại-Beast, AquaThunder.

Archetype này có vẻ là những gì còn sót lại của archtype "Gusto" trong Cốt truyện của Duel Terminal, như "Elder of the Spirit Beast Tamers" là hình dạng trưởng thành của "Kamui, Hope of Gusto". Ngoài ra, trong artwork của các lá bài cũng cho ta thấy được hình ảnh các tán lá cuộn thường thấy nhiều ở các lá bài "Naturia", ngụ ý rằng những quái thú này có thể đang sống tại "Naturia Forest". Các Quái thú Dung hợp của archetype này cũng đóng vai trò như một bước lùi của Quái thú Dung hợp "Gem-Knight" nguyên gốc, cũng tạo thành bộ ba Pyro-Aqua-Thunder (mặc dù là PHONG trái ngược hẳn với THỔ).

Noble Spirit Beast Spirit Beast Tamer Dạng Kết hợp
Apelion Rera Apelion the Tamed Sacred Spirit Beast
Kannahawk Elder (Kamui) Kannahawk the Tamed Sacred Spirit Beast
Petolphin Wen Petolphin the Tamed Sacred Spirit Beast

Tiểu sử

Các Tinh linh thú đã cư ngụ trên Thế giới này từ thời cổ xưa và sở hữu những quyền năng huyền bí siêu nhiên. Họ sống cùng với những Linh thú Sứ hiền lành, và cả hai có thể kết hợp những quyền năng của họ với nhau để cố gắng ngăn chặn bất kỳ thảm họa nào xảy đến trên con đường của họ.[1]

Lối chơi

Each of the "Spirit Beast Tamer" monsters tend to swarm the Field, in order to ease their Contact Fusion, either by Special Summoning one of the banished or deceased "Spirit Beast" monsters or by giving to the player an extra Normal Summon. All of the monsters (except their Fusion Monsters) also have a restriction that allows the player to Special Summon them only once per turn.
On the other hand, the "Noble Spirit Beast" monsters banish 1 "Spirit Beast" card from the Hand, Deck or Graveyard in order to get rid of problematic opposing cards, search for a card on the long run or give an ATK boost.

The Fusion Monsters are all Level 6 and their ATK and DEF have a sum of 3000. They have effects that are somehow related to their ATK and DEF stats:

  • "Kannahawk the Tamed Sacred Spirit Beast" has medium ATK and DEF and features a support effect that gives its owner card advantage as it returns banished "Spirit Beast" cards to the Graveyard and then searches one of those cards from the Deck;

In addition, all of them share the following effect:

"During either player's turn: You can return this card to the Extra Deck, then target 1 of your banished "Spirit Beast Tamer" monsters and 1 of your banished "Noble Spirit Beast" monsters; Special Summon them in Defense Position."

This trademark effect is one of their biggest strength; by utilizing this effect, they can dodge most targeting dangerous effects.

Các lá bài Kiến nghị

Điểm yếu

Tham khảo

  1. The Organization - New Duel Terminal World Lores
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.