FANDOM


Rising Sun Slash
ホープ(けん)スラッシュ
RisingSunSlash-DRLG-EN-SR-1E
 Tên Việt Nhật Xuất Trảm
 Tên Nhật (Kana) ホープ
けんスラッシュ
 Tên Nhật (Chuẩn) ホープ剣
けん
スラッシュ
 Tên Nhật (rōmaji) Hōpu Ken Surasshu
 Tên Nhật (Dịch) Hope Sword Slash
 Tên Hàn 호프검 슬래시
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 94807487
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.