Rising Fire
  • Nhật: ライジング・オブ・ファイア
  • Romaji: Raijingu obu Faia
  • Việt: Ngọn Lửa Trổi Dậy
Khác:
Rising of Fire
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Trang bị

Nếu bạn không điều khiển quái thú: Kích hoạt lá này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú HỎA trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó và trang bị lá này cho nó. Nó tăng 500 CÔNG. Nếu lá ngửa mặt này rời sân: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt do đối thủ điều khiển; trục xuất nó và nhiều nhất có thể các quái thú từ sân và Mộ của đối thủ cùng tên với quái thú đó, sau đó gây thiệt hại cho đối thủ bằng với CÔNG gốc của 1 trong các quái thú bị trục xuất. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Rising Fire" một lần trong lượt.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Rising Fire If you control no monsters: Activate this card by targeting 1 FIRE monster in your GY; Special Summon it and equip it with this card. It gains 500 ATK. If this face-up card leaves the field: You can target 1 face-up monster your opponent controls; banish it and as many monsters as possible from your opponent's field and GY with the same name as that monster, then inflict damage to your opponent equal to the original ATK of 1 of those banished monsters. You can only use this effect of “Rising Fire” once per turn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.