FANDOM


Risebell the Summoner
(しょう)(かん)()ライズベルト
RisebelltheSummoner-CORE-EN-SP-1E
 Tên Nhật (Kana)
しょう
かん
しライズベルト
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
かん
ライズベルト
 Tên Nhật (rōmaji) Shōkanshi Raizuberuto
 Tên Hàn 소환사라이즈벨트
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 2
 Loại Psychic / Pendulum
 CÔNG / THỦ 800 / 800
 Mã số 45103815
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.